Styremøte

2023:
2023-01-18 Styremøte

2022:
2022-09-29 Styremøte
2022-01-25 Styremøte

2021:
2021-12-07 Styremøte

2020-01-28 Referat etter styremøte i Bardu Hund

2020:
2020-10-20 Styremøte i Bardu Hund
Styremøte Bardu hund 16 juni 2020

2019:
2019-02-03 Innkalling til årsmøte
Lover for Bardu hund til årsmøte
Budsjett og regnskap 2018 og 2019
Lover_for_bardu_hund_vedtatt_22_01_16_i_traad_m_lovmal for NKKs_medlemsklubber

2018:
Medlemsmøte 25 april 2018
2018-01-13 Innkalling til årsmøte 2018
Protokoll_Årsmøte Bardu hund 2018

2017:
Referat Bardu hund 20 april 2017
Referat styremøte 29 august 2017
Referat styremøte 22 november 2017

2016:
Styremøte_bardu_hund_28_1_16
Referat – Styremøte 31 mars 2016