Trivselsagent

Hva vil det si å være trivselsagent?

  • Du er medlem av Bardu Hund.
  • Annonserer treninga på facebooksiden vår.
  • Åpner veibommen til medlemmer som ikke har tilgang innen et gitt tidspunkt.
  • Låser opp, tar i mot de som kommer (setter på kaffe hvis du ønsker).
  • Følge opp at alle skriver i boken på kjøkkenet hvilken betalingsform som er gjort, fastavtale, vipps eller kontanter.
  • Minner alle om å registrere seg i boka.

Sørger for at lyset er slukket og lokalet er ryddet og låst når treninga er over.

Priser:
Alle (inklusive trivselsagent, så fremst denne ikke har fastavtale) må betale kr 50,- pr gang.
Kaffe kr 10,-
Brus kr 30,-

Det trenger ikke være noe spesielt tema for treninga, det er nok at det er åpne dører. Når du er trivselsagent får du koden til døra og en brikke for å åpne veibommen. Ved trening så må alle vise hensyn og snakke sammen om hvordan treningsøktene blir best mulig for alle parter. Vi ønsker et trivelig treningsmiljø, både for to og firebeinte.

Ønsker du å være trivselsagent?

Ta kontakt med noen i hallgruppa på epost hallgruppa@barduhund.com eller direkte til :
Hilde Eggen 92623829
Tone Kristiansen 90606033
Trude Strand Bjørnsund 97169161

Generelt om trening innendørs finner du her.