Kurs

Kurs som er planlagt for 2018:

Valpekurs
Dato: 030318 (6 ganger)
Sted: Treningshallen, Setermoen
Instruktør: Annette Samuelsen og Ida Gillemo
Les mer om kurset her