Dugnad! :-)

Bardu Hund flyttet ut av lokalene på Bardu Servicesenter den 22 mai 2021. Det ble kjørt en liten dugnad hvor Emma og Per-Eirik tømte hallen og kjørte utstyret tilbake til banen, mens Hilde og Tone vasket opp etter oss 🙂 Treningsbanen er klar for bruk, og vet du ikke hvor den er, så finner du veibeskrivelse her

Veibeskrivelse treningsbane Steiland

I tilegg så har Tone og Hilde hatt en liten dugnad med å tømme søppelsekker på turstien ved A10. Dette ble gjort fredag 4 juni 2021. Bardu Hund har ansvar for å tømme disse, så ny dugnad med ‘skittømming’ kommer etterhvert 🙂

Nybegynnerkurs i Rallylydighet

Tre kvelder nå i juni kommer unge lovende Roger Fredriksen til innlandet for å kjøre nybegynner Rallylydighetskurs. Roger er en anerkjent dommer og utøver i Rally, så her er det bare å glede seg til kurs 🙂

Dato:
Onsdag 9 juni
Tirsdag 15 juni
Torsdag 17 juni
Tidspunkt: Klokken 18:00 -21:00


Kurset vil være på klubbens treningsbane ved Steiland. Antall ekvipasjer med hund: 6 stk (førstemann til mølla prinsippet)Pris ekvipasjer (medlem) med hund 1500 kr
Pris ekvipasjer ikke-medlem 1800 kr
Observatør 150,-

Påmelding til post@barduhund.com før kursstart. NB! Påmelding er økonomisk bindende. Påmeldingsavgiften betales til kontonummer: 4776 16 09579 og merkes med ‘2021 Rally + ditt navn’.Er det noe du lurer på så ta kontakt med Tone, 90606033.

Rallylydighetsprøver 14-15 august 2021

Helga 14.- og 15. august 2021 håper og tror vi at vi kan arrangere dobbel prøve i rally lydighet. Dommer for helga vil være Hege Fredriksen. Påmelding via web og pris  250 kr pr ekvipasje. Påmelding vil ikke bli åpnet før tidligst 1 juli.

Prøven arrangeres etter gjeldende Regelverk for Rallylydighet og restriksjoner ihht COVID-19 vil fulgt.

Vi vil gjerne samtidig takke våre flotte sponsorer for at de har sagt ja til å være med å gjøre helga helt perfekt!:-) Så takk til;


Velkommen til prøve!

Blodsporsprøve 19-20 juni 2021!

Bardu Hund arrangerer 2x ordinær Blodsporsprøve, helgen 19-20 juni 2021 (ref nr 25-21095 lørdag 19.6 og 25-21097 søndag 20.6). Området for prøvene vil være Bekkebotn.

Påmelding via WEB på NKK sine sider, under terminliste for prøver.

Påmeldingsavgift kr 400,- i Åpen Klasse. Kr 500,- i Eliteklasse.
NB! Det er begrenset antall plasser!

Prøven gjennomføres ihht Regelverk for blod-og fersksporsprøver + ihht gjeldende retningslinjer for COVID-19.  NB! Ved eventuelle endringer på retningslinjer ihht COVID-19 så vil dette oppdateres fortløpende.

Her finner du Regelverk for blod-og fersksporsprøver  og Championatregler

Dommere: 
Ståle Bakkemo (også NKK representant)
Sindre Myrland
++

Prøveleder:
Jens Ole Håkonsen

NB! I år så arrangeres NM i Blodspor i Harstad den 7 og 8 august 2021, og våre prøver den 19-20 juni er en fin mulighet til å sanke poeng for kvalifisering 🙂 Her finner dere regler for Norsk Mesterskap i blodspor.

Lurer du på noe?
Ta kontakt med:
Emma Nordberg, mobil 41462056, epost: emma@dogdiggers.com
Siv Heidi Rognmo, mobil 91171653, epost: sihei@gudalen.com

Takk til våre sponsorer:

Grunnferdighets/Momentkurs avlyses

Dessverre så ser vi oss nødt til å avlyse også Grunnferdighets-/Momentkurset som Klubben arrangerer med Hundevis som instruktør helgen 5-6 mars 2021. Dette pga nasjonale føringer rundt arrangement ihht COVID-19, se Bardu kommune sine sider: https://www.bardu.kommune.no/smitteverntiltak-2021.546632.no.html

Se også https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Slik reglene er per i dag så setter dessverre arrangementsforskriften veldig strenge grenser for hva som kan gjennomføres, og der står det dessverre at alle arrangement som samler deltagere fra flere kommuner (med unntak av begravelser) må utsettes. Vi får håpe på bedre tider snart, slik at hverdagen kan komme tilbake igjen.

I mellomtiden; hold avstand, vask hendene og stay safe! 🙂

Innkallelse Årsmøte

Innkalling til årsmøte torsdag den 4.mars kl 1800.Vedlagt følger innkalling. Det vil bli i tillegg sendt ut en e-post til medlemmene for påmelding til årsmøtet, dette med hensyn til valg av møteform som bestemmes av antall deltakere. Mer informasjon kommer på e-post. Vi har fått låne møterom av Bardu kommune men det er begrenset med plasser. Dersom det er mange påmeldte vurderes en digital møteform som møterommet også er utstyrt for. Medlemmene bes sjekke at korrekt e-post adresse er registrert på deres side hos NKK slik at e-post kommer fram.Vel møtt til et årsmøte som gjennomføres iht reguleringer ifm Covid-19 pandemien.

Årsmøte utsatt

Styret har utsatt årsmøtet og vi planlegger nå med torsdag 4.mars 2021.Vi vil vurdere å gjennomføre møtet fysisk, digitalt eller som en kombinasjon digitalt og fysisk. Denne vurderingen gjøres etter at vi har sendt ut en påmeldingsfrist med informasjon. Antallet påmeldinger har betydning for hvilken løsning som velges. Dersom det er deltakere som bare kan delta digitalt så skal vi uansett prøve å få til en digital løsning for de. Vi håper på å få låne et møterom med VTC hos kommunen så tilgjengelighet på rom kan bety justering av tidspunkt for møtet. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart som mulig.

Valpe/Unghundkurs utsatt – ny dato kommer

Pga restriksjoner til Bardu kommune ang covid-19 (https://www.bardu.kommune.no/nye-smitteverntiltak-fra-04-01-21.546205.no.html) så ble valpe- og unghundskurset utsatt. Vi jobber med å få satt ny dato så snart som mulig. De deltagere som var påmeldt valpe-Unghundskurset vil ha forhåndsrett til å delta på kurset, hvis de fortsatt ønsker det. Hvis det blir ledige plasser (pga noen deltager ikke ønsker/har mulighet til å delta på ny dato), så vil det bli annonsert etter ny kursdato er satt.

Foreløpig så er det ingen endringer på dato for Grunnferdighet/Momentkursvi hå. Vi håper på at vi kan få lov å kjøre det den 6-7 mars som planlagt.

Grunnferdighet/moment kurs

Helgen 06-07 mars får Bardu Hund igjen besøk av instruktører fra Hundevis i Tromsø. Hundevis Hundeskole tilbyr i dag en rekke kurs, privattimer, fellestreninger, seminarer og adferds-konsultasjoner. De underviser i positive metoder med læringspsykologi som bakgrunn for råd og framgangsmåte.

Marita Holm fra Hundevis

Kursene er rettet til de som vil starte/har startet å trene mot en hundesport og ønsker hjelp til å lære inn og pirke på momenter for å bli startklar/bli bedre. For eksempel Rally, LP, bruks etc. Kurshelgen vil deles opp i to grupper;

«I startgropa!» blir et kurs for nybegynnere som ønsker å lære mer om grunnferdigheter/innlæring av momenter. Krever ingen forkunnskap.

«Godt igang!» er for de som vil jobbe videre med pirk på momenter eller med forstyrrelser/konkurransetrening. Denne gruppen krever at man har trent hundesportrettet/konkurranse fra før.

Tidskjema

Lørdag 6 mars         10:00  – 16:00
Søndag 7 mars         10:00 – 16:00 

Pris
Medlem                      2100,-
Ikke-medlem             2400,-

Maks antall plasser 5 pr gruppe.

Kurset har ingen observatørplasser pga av Covid-19 situasjonen.

Påmelding til post@barduhund.com. Påmeldingsavgiften betales før kursstart til 4776 16 09579 og merkes med «Hundevis GF+ditt navn». NB! Påmelding er økonomisk bindende! Hvis ikke nok påmeldte vil kurset bli avlyst og påmeldingsavgift vil da bli tilbakebetalt.

PS om det er noen som er glad i å bake og kan tenke seg å ta med noe til ettermiddagspausen så gi oss et hint! Alltid koselig med noe godt til kaffen:-)

Valpekurs!

Helgen 30-31 januar 2021 får Bardu Hund igjen besøk av instruktører fra Hundevis i Tromsø. Hundevis Hundeskole tilbyr i dag en rekke kurs, privattimer, fellestreninger, seminarer og adferds-konsultasjoner. De underviser i positive metoder med læringspsykologi som bakgrunn for råd og framgangsmåte.

Det er felles teori innenfor læringsteori og hundens språk. Kurset vil foregå innendørs og hvis været tillater det – så vil deler foregå utendørs.  

VALPEKURS

Kurs for valper mellom 10- 11 uker og 9 mnd. Øvelser: Belønningsutvikling, kontakt, gå pent i bånd, innkalling, samt sosialisering.

HVERDAGSLYDIGHET UNGHUND & VOKSEN

Passer for hunder over 9 mnd. Øvelser; Belønningsutvikling, passering, innkalling med forstyrrelser, bli/impulskontroll.

Tidskjema

Lørdag           10:00  17:00 (ca)
Søndag           10:00  16:00 

Pris
Medlem                      2100,-
Ikke-medlem             2400,-

Maks antall plasser 5 pr gruppe.

Kurset har ingen observatørplasser pga av kornoasituasjonen. Dersom det er familiemedlemmer som ønsker å være med så ta kontakt, post@barduhund.com

Kaffe og te er inkludert.


Påmelding til post@barduhund.com. Påmeldingsavgiften betales før kursstart til 4776 16 09579 og merkes med «Hundevis+ditt navn». NB! Påmelding er økonomisk bindende! Hvis ikke nok påmeldte vil kurset bli avlyst og påmeldingsavgift vil da bli tilbakebetalt. Er det noe du lurer på så er det bare å ta kontakt, enten på klubbens mail eller ring Tone 90606033.

PS om det er noen som er glad i å bake og kan tenke seg å ta med noe til ettermiddagspausen så gi oss et hint! Alltid koselig med noe godt til kaffen:-)

Velkommen!