Nytt dekke på treningsbanen!

I august i år så fikk vi nytt dekken på treningsbanen vår! 🙂 Underlaget er enda litt mykt, men det har begynt å sette seg litt og vi håper at en vinter med snøtyngde hjelper på ytterligere!

Bardu Hund vil takke Mogaard Maskin og Transport AS for utbedring av vei opp til banen, samt planering av selve banen. Også takk til Stormoegga Tove M Lundgård og Mogaard Maskin og Transport AS for sponsing av grus 🙂