Kurs om sosialisering og språk! :-)

Helgen 14.-15. januar 2023 så kommer Hundevis i Tromsø til oss for å kjøre en Sosialiseringsworkshop!  Hundevis Hundeskole tilbyr i dag en rekke kurs, privattimer, fellestreninger, seminarer og adferds-konsultasjoner. De underviser i positive metoder med læringspsykologi som bakgrunn for råd og framgangsmåte. Instruktører for kurset/workhop er Marita Holm og Marie Ertsås.

Litt om kurset:
Ønsker du å lære om sosialisering og språk hos hunder? Kurset tar for seg lek og samhandling mellom hunder, og vi bruker video, oppgaver i grupper, observasjon av hunder i undervisningen. Spørsmål vi har fokus på er blant annet; Hva er bra lek og hva er dårlig lek? Hvordan spiller egenskapene til rasene en rolle i lek og samhandling med andre hunder? Hvordan forebygge frykt for fremmede hunder? Hva gjør man med hunder som er redd fremmede hunder som skal introduseres for nye hunder? Hva med hunder som ikke ønsker kontakt med andre hunder? Når skal hunder får ordne opp selv og når bryter man inn i lek eller konflikter? Og mye mer….

Uansett om du deltar med eller uten hund vil du delta aktivt gjennom hele kurset! Vi skal jobbe med oppgaver, se filmer, drøfte og diskutere, og vi skal observere hundene på kurset.

Kurset blir å foregå innendørs i vår treningshall i Synergiparken (adresse Sundliveien 159), i Sundlia.

Tidskjema

Lørdag 14. januar    10:00  16:00
Søndag 15. januar    10:00  16:00 

NB! Pga porten er låst, må kursdeltakere være ved porten mellom 09:40-09:50 begge dager for å komme inn.

Pris
Medlem Bardu Hund, med hund                  2100,-
Ikke-medlem  Bardu Hund, med hund        2400,-
Medlem Bardu Hund, Observatør   1000,-      
Ikke-medlem Bardu Hund Observatør        1300,-

Maks antall ekvipasjer med hund: 10
Maks antall observatører (uten hund): 8

Påmelding til epost: kurs@barduhund.com.
Påmeldingsavgiften betales før kursstart til 4776 16 09579 og merkes med «Språkkurs+ditt navn».

NB! Påmelding er økonomisk bindende! Hvis ikke nok påmeldte vil kurset bli avlyst og påmeldingsavgift vil da bli tilbakebetalt.

Velkommen til kurs! 🙂

Leave a Reply