Grunnferdighets/Momentkurs avlyses

Dessverre så ser vi oss nødt til å avlyse også Grunnferdighets-/Momentkurset som Klubben arrangerer med Hundevis som instruktør helgen 5-6 mars 2021. Dette pga nasjonale føringer rundt arrangement ihht COVID-19, se Bardu kommune sine sider: https://www.bardu.kommune.no/smitteverntiltak-2021.546632.no.html

Se også https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Slik reglene er per i dag så setter dessverre arrangementsforskriften veldig strenge grenser for hva som kan gjennomføres, og der står det dessverre at alle arrangement som samler deltagere fra flere kommuner (med unntak av begravelser) må utsettes. Vi får håpe på bedre tider snart, slik at hverdagen kan komme tilbake igjen.

I mellomtiden; hold avstand, vask hendene og stay safe! 🙂

Innkallelse Årsmøte

Innkalling til årsmøte torsdag den 4.mars kl 1800.Vedlagt følger innkalling. Det vil bli i tillegg sendt ut en e-post til medlemmene for påmelding til årsmøtet, dette med hensyn til valg av møteform som bestemmes av antall deltakere. Mer informasjon kommer på e-post. Vi har fått låne møterom av Bardu kommune men det er begrenset med plasser. Dersom det er mange påmeldte vurderes en digital møteform som møterommet også er utstyrt for. Medlemmene bes sjekke at korrekt e-post adresse er registrert på deres side hos NKK slik at e-post kommer fram.Vel møtt til et årsmøte som gjennomføres iht reguleringer ifm Covid-19 pandemien.

Årsmøte utsatt

Styret har utsatt årsmøtet og vi planlegger nå med torsdag 4.mars 2021.Vi vil vurdere å gjennomføre møtet fysisk, digitalt eller som en kombinasjon digitalt og fysisk. Denne vurderingen gjøres etter at vi har sendt ut en påmeldingsfrist med informasjon. Antallet påmeldinger har betydning for hvilken løsning som velges. Dersom det er deltakere som bare kan delta digitalt så skal vi uansett prøve å få til en digital løsning for de. Vi håper på å få låne et møterom med VTC hos kommunen så tilgjengelighet på rom kan bety justering av tidspunkt for møtet. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart som mulig.

Valpe/Unghundkurs utsatt – ny dato kommer

Pga restriksjoner til Bardu kommune ang covid-19 (https://www.bardu.kommune.no/nye-smitteverntiltak-fra-04-01-21.546205.no.html) så ble valpe- og unghundskurset utsatt. Vi jobber med å få satt ny dato så snart som mulig. De deltagere som var påmeldt valpe-Unghundskurset vil ha forhåndsrett til å delta på kurset, hvis de fortsatt ønsker det. Hvis det blir ledige plasser (pga noen deltager ikke ønsker/har mulighet til å delta på ny dato), så vil det bli annonsert etter ny kursdato er satt.

Foreløpig så er det ingen endringer på dato for Grunnferdighet/Momentkursvi hå. Vi håper på at vi kan få lov å kjøre det den 6-7 mars som planlagt.