Grunnferdighets/Momentkurs avlyses

Dessverre så ser vi oss nødt til å avlyse også Grunnferdighets-/Momentkurset som Klubben arrangerer med Hundevis som instruktør helgen 5-6 mars 2021. Dette pga nasjonale føringer rundt arrangement ihht COVID-19, se Bardu kommune sine sider: https://www.bardu.kommune.no/smitteverntiltak-2021.546632.no.html

Se også https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Slik reglene er per i dag så setter dessverre arrangementsforskriften veldig strenge grenser for hva som kan gjennomføres, og der står det dessverre at alle arrangement som samler deltagere fra flere kommuner (med unntak av begravelser) må utsettes. Vi får håpe på bedre tider snart, slik at hverdagen kan komme tilbake igjen.

I mellomtiden; hold avstand, vask hendene og stay safe! 🙂

Leave a Reply