Har du noe som bør taes opp på årsmøtet?

Årsmøtet 2017 i Bardu Hund er planlagt avholdt 2. februar. Har du saker til årsmøtet må disse være styret i hende innen 10.januar !
Innkalling til årsmøtet, med årsmøtepapirer, sendes ut i slutten av uke 2.

Leave a Reply