VOM Dogrun

Bardu Hund er medarrangør i VOM Dogrun som arrangeres på Setermoen den 17 juni 2017.

Påmelding via https://www.dogrun.no/bardu/
Se også arrangementet på Facebook, søk på Vom Dogrun Bardu så finner du det 🙂