Trivselsagent Instrukser

Instruks for de som er ansvarlig/trivselsagent for innendørs treninger

 • Informer alle om at hundene skal være luftet før de kommer inn.
 • Drar treningen ut i tid, ta tisspause!
 • Skulle uhell skje så merk stedet og vaske godt med framsatte midler.
 • Ingen frislipp i lokalene!
 • Hunder har ikke adgang til lokalene dersom den er syk (oppkast, diare, hoste osv) eller har/er mistenkt for utøy (kløe)
 • Løpetidstisper må bruke truse
 • Ikke bruk andres private utstyr som ikke er beregnet til felles bruk

Priser
Alle (inklusive trivselsagent, så fremst at denne ikke har fastavtale fra før) som bruker lokalene må betale pr gang.

Kaffe kr 10,-
Pop-in for medlemmer kr 50,-
Pop-in for ikke medlemmer kr 100,-

Trivselsagent må følge opp at alle skriver i boken på kjøkkenet hvilken betalingsform som er gjort, fastavtale, vipps eller penger i «grisen» 🙂

Trivselsagent forplikter å melde ifra til Bardu Hund dersom det oppstår skader på lokaler eller utstyr.

Før ansvarlig forlater lokalet:

 • Det skal være ryddet
  •            Slukk lyset
  •            Lås dørene

Se før øvrig info på Innendørs trening

Håper dere får ett hyggelig opphold! 🙂

Ønsker du å være trivselsagent ved en senere anledning så vennligst send en mail til post@barduhund.com i noen dager i forveien.